Đang đọc
Loa Bluetooth Xiaomi so với loa thông minh Xiaomi.

Âm nhạc được truyền qua bluetooth với khối lượng Spotify, 50%. Nguồn iPad Pro.

Xem thêm
Cảm biến chuyển động của Xiaomi