ĐÁNH GIÁ

Xử lý chống đẩy Xiaomi-1

Xử lý chống đẩy từ nền tảng gây quỹ cộng đồng Xiaomi

Tôi thích hoạt động thể chất, được phù hợp. Trong những tháng gần đây, Apple Watch thúc đẩy tôi di chuyển nhiều hơn, nhờ những thách thức hàng tháng. Ví dụ, tháng này tôi phải đốt cháy 24 700 và không may ...