Đang đọc
Tết Nguyên Đán, tốt hơn nên dừng mua sắm

Tuần này tại Trung Quốc, lễ kỷ niệm năm mới bắt đầu. Điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta, những người mua phần lớn từ các cửa hàng Trung Quốc? Tất cả các cửa hàng đều miễn phí trong một vài ngày, các công ty vận chuyển không hoạt động. Nếu bạn đặt hàng cho Aliexpress, Gearbest hoặc cửa hàng khác, nó sẽ được vận chuyển 12 nhanh nhất vào tháng 2, vì vậy tôi khuyên bạn nên ngừng mua sắm. Ngoại lệ duy nhất cho quy tắc này là kho châu Âu.

Tết Nguyên đán

Tết Nguyên Đán, tốt hơn nên dừng mua sắm

Cửa hàng Gearbest châu Âu, trong số những thứ khác, kho châu Âu của họ và họ sẽ hoạt động bình thường. Bạn có thể kiểm tra việc cung cấp các kho hàng ở châu Âu tutaj. Cửa hàng thứ hai có chi nhánh ở châu Âu là Geekbuying, tutaj bạn sẽ tìm thấy một đề nghị châu Âu.

Xem thêm
Smartfit Amazfit Verge nhận được

Di chuyển Để