Đang đọc
Xiaomi Mi 9 SE Line Friends - phiên bản mới của flagship giá rẻ

Xiaomi hôm nay đã giới thiệu một phiên bản đặc biệt của Mi 9 SE có tên Line Friends. Chủ đề chính của phiên bản mới là Brown Bear, một trong những nhân vật hoạt hình của thương hiệu Line Friends. Phiên bản đặc biệt của Mi 9 SE Line Friends sẽ bao gồm: một hộp đặc biệt có gấu bông, gấu bông nhỏ, bát trên nắp lưng và giấy dán tường đặc biệt có gấu bông. Việc bán sẽ bắt đầu trên 6 vào tháng Tư.

Bạn bè Xiaomi Mi 9 SE
Di chuyển Để