Đang đọc
[Cập nhật] Công tắc Aqara mới không hoạt động với MiHome, nó vô ích.

aqara chuyển đổi

Một tháng trước, tôi nhận thấy một công tắc mới và cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Aqara, các thiết bị đã hợp tác với hệ thống Smart Home từ Xiaomi. Công tắc đã đến với tôi, nhưng nó không hoạt động với MiHome, nó cần một ứng dụng riêng biệt "Aqara". Tôi đã tải xuống các ứng dụng từ App Store, để tạo một tài khoản bạn cần nhập số điện thoại của bạn và chờ một SMS trả lại. Tôi chờ đợi cho mã 48h đã không đến, tôi đã cố gắng trong hai mạng, tin nhắn SMS với mã đã không đến. Việc chuyển đổi là vô dụng, nó không thể được sử dụng. Không mua cái mới phiên bản vuôngchỉ già hơn vòng chuyển đổi! Với cảm biến nhiệt độ nó có thể tương tự, vào những ngày nó sẽ đến sau đó tôi sẽ xác nhận.


Cập nhật, công tắc đã được kết nối với Mi Home và bạn có thể điều khiển các thiết bị khác.