1810.HK

1810.HK
Nhân viên 229 của Xiaomi đã được trao tặng cổ phiếu 1810.HK

Lei Jun, một trong những người sáng lập Xiaomi và CEO hiện tại, đã gặp gỡ các nhà quản lý ...