MPXX MPX

Buổi ra mắt của Xiaomi Redmi 7 sẽ được tổ chức vào tháng 1 10
Buổi ra mắt điện thoại thông minh Redmi mới sẽ diễn ra vào tháng 1 10

Xiaomi tiết lộ các thẻ, tiết lộ ngày phát hành của điện thoại thông minh mới từ loạt ngân sách Redmi. Ngày phát hành của Xiaomi ...