4X

các ứng dụng hệ thống đã sửa đổi, ví dụ: đồng hồ và
Ba điện thoại thông minh Xiaomi nhận được phiên bản ổn định MIUI 10

Bạn là chủ sở hữu của Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Redmi 4 hoặc Redmi mà tôi dành cho bạn ...