90 siêu thông minh

Giày thông minh từ Xiaomi hợp tác với Intel

Xiaomi đã giới thiệu một phiên bản giày thông minh khác, lần này là chip Intel Curie, có tên ...