Trợ lý Google trên điện thoại thông minh Xiaomi

Gọi cho Trợ lý Google bằng các nút trên điện thoại thông minh Xiaomi
Gọi cho Trợ lý Google bằng các nút trên điện thoại thông minh Xiaomi

Có nhiều cách để gọi Google Assistant, tôi có một nút chuyên dụng trong Mi Mix 3 ...