Cổ phiếu Xiaomi

Xiaomi đã mua lại hành động cho 16 trong tháng này và nhảy lên HK $ 10

Xiaomi đã mua lại một lần nữa cổ phiếu loại B của riêng mình. Đây đã là lần mua lại thứ mười sáu của chính họ ...

1810.HK
Nhân viên 229 của Xiaomi đã được trao tặng cổ phiếu 1810.HK

Lei Jun, một trong những người sáng lập Xiaomi và CEO hiện tại, đã gặp gỡ các nhà quản lý ...