bể nuôi cá

hồ cá
Một hồ cá khác trên Youpin, lần này có máy tạo độ ẩm không khí

Vài tháng trước, Xiaomi đã thêm một bể cá với không gian trồng cây vào nền tảng Youpin. Bây giờ đến ...