Android TV 8.0

Android TV oreo 8.0
Xiaomi TV Box đã được cập nhật lên Android 8.0 Oreo!

Cuối cùng, ngày hôm nay, Xiaomi TV Box đã nhận được bản cập nhật cho Android 8.0 Oreo. Cập nhật từ ...