Xếp hạng Antutu tháng 11

Bảng xếp hạng Antutu tháng 11 2018, Huawei vẫn chiếm toàn bộ bục vinh quang

Trang web Antutu đã công bố sự kết hợp mới nhất của điện thoại thông minh hiệu quả nhất với hệ điều hành Android. Tất cả các số được hiển thị dưới đây ...