Xếp hạng Antutu tháng 8

Xếp hạng Antutu Tháng 8 2018, vị trí đầu tiên không có thay đổi

Antutu Benchmark là ứng dụng phổ biến nhất để kiểm tra hiệu năng của điện thoại thông minh, cả với Android và ...