gel kháng khuẩn

Gel kháng khuẩn tay từ Xiaomi
Gel kháng khuẩn tay từ Xiaomi

Xiaomi đã giới thiệu một sản phẩm mới là gel kháng khuẩn. Nó hoạt động hoàn hảo trong các tình huống hàng ngày khi ...