aqara xiaomi

Aqara - ổ cắm thông minh
Aqara - ổ cắm thông minh lõm từ Xiaomi

Ổ cắm thông minh của Xiaomi hoạt động theo tiêu chuẩn ZigBee, cần phải có một trung tâm nhà thông minh từ ...