Máy chạy bộ Xiaomi

Xây dựng một hình thức cho mùa hè với máy chạy bộ "mới" và trọng lượng Xiaomi

Xiaomi đã tổ chức một hội nghị ngày hôm nay, nơi họ giới thiệu một số sản phẩm mới. Điều quan trọng nhất trong số họ là tất nhiên ...

Xiao Qiao Smart X3 Pro
Xiao Qiao Smart X3 Pro - một máy chạy bộ khác trên nền tảng Youpin

Walkingpad đã trở thành thiết bị yêu thích của tôi từ "Xiaomi" trong những tuần gần đây. Tôi sử dụng nó mỗi ngày, ...

Bạn có thích hoạt động thể chất? Một máy chạy bộ mới Xiaoiao SmartRun đã tấn công nền tảng Youpin

Hôm qua, Xiaomi đã trình bày một máy chạy bộ mới, hiện đang nằm trong một chiến dịch gây quỹ. Mỗi bộ sưu tập mất 14 ...