Máy chạy bộ Youpin

Kingsmith K12
Máy chạy bộ Kingsmith K12 tương tự WalkingPad nhưng cung cấp tốc độ 12km / h!

Trong vài tháng, tôi là chủ sở hữu hạnh phúc của đường đi bộ WalkingPad, nó cung cấp tốc độ tối đa 6 km / h ...