BrandZ

Xiaomi là thương hiệu Trung Quốc có giá trị thứ tư, Huawei trị vì tối cao

BrandZ trình bày một bảng xếp hạng hàng năm của các thương hiệu có giá trị nhất có nguồn gốc từ một quốc gia nhất định. Đây là những gì ...