Vòng đeo tay Xiaomi

Xiaomi giới thiệu một chiếc vòng tay để không làm mất đứa trẻ
Xiaomi giới thiệu một chiếc vòng tay để không làm mất đứa trẻ, cái gì?

Có một số công ty trong hệ sinh thái Xiaomi sản xuất các sản phẩm dành riêng cho trẻ em, ví dụ như Mitu, BEVA. Trên ...