Giày chống trượt

Uleemark 2.0
Uleemark 2.0 thế hệ giày trượt thứ hai trên Youpin

Vài tháng trước, tôi đã mô tả ấn tượng của mình về đôi giày trượt Uleemark mà Xiaomi quyết định bán trên ...