Catdrive Plus

Xiaomi Catdrive Plus
Xiaomi Catdrive Plus ổ cứng không dây cho 12TB!

Xiaomi đã trình bày một giải pháp mới để lưu dữ liệu trong một đám mây riêng vào ngày hôm qua ...