CHUWI Aerobook 12

NƯỚC Aerobook 13.3, một dự án thành công từ Indiegogo hiện đã có sẵn để bán

Tôi thích theo dõi các trang web liên quan đến tài chính xã hội như KickStarter hoặc Indiegogo. Đó là về điều này ...