Cubot X19

Cubot X19
Cubot X19 - điện thoại thông minh có tháng bảo hành 24 với giá $ 59.99

Có rất nhiều điện thoại thông minh ít được biết đến ở Trung Quốc. Chúng không phổ biến lắm nhưng tôi phải ...