Thời gian trước màn hình

"Thời gian trước màn hình" trong MIUI. Đừng để mất mạng với điện thoại của bạn

Chức năng Screen-Saver là tính năng mới lạ yêu thích của tôi mà Apple mới giới thiệu gần đây ...