xiaomi cảm biến khí

Cảm biến khí Xiaomi, được thực hiện bởi Honeywell. Tích hợp với MiHome.

Sau cảm biến khói, người khổng lồ Trung Quốc giới thiệu một cảm biến khác cho lời đề nghị của chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của chúng tôi ...