cảm biến chuyển động xiaomi

Cảm biến chuyển động Xiaomi - nó có tích hợp với MiHome

Cảm biến chuyển động liên kết tôi với một cái gì đó lớn, xấu xí. Khi tôi rút cảm biến cơ thể thông minh Xiaomi ...