cảm biến nhiệt độ và độ ẩm

nhiệt độ Xiaomi
Nhiệt kế / ẩm kế đẹp từ Xiaomi. Bổ sung tốt cho hệ thống Nhà thông minh

Xiaomi có một số loại cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong hệ sinh thái Nhà thông minh của mình. Nếu ...

Xiaomi đã đổi mới cảm biến
Xiaomi đã đổi mới cảm biến nhiệt độ và độ ẩm bằng màn hình

Thế hệ trước là cảm biến nhà thông minh duy nhất của Xiaomi đã phá vỡ tôi ... nó tồn tại được khoảng một năm ...