Cảm biến nhiệt độ

Xiaomi đã đổi mới cảm biến
Xiaomi đã đổi mới cảm biến nhiệt độ và độ ẩm bằng màn hình

Thế hệ trước là cảm biến nhà thông minh duy nhất của Xiaomi đã phá vỡ tôi ... nó tồn tại được khoảng một năm ...

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm thông minh của Xiaomi - cảm biến nhiệt độ cho một pittance.

Cảm biến nhiệt độ cho một ngôi nhà thông minh phải đắt? Xiaomi, một lần nữa chứng minh rằng giá rẻ không ...