người đọc ebook

iReader T6
iReader T6 một trình đọc ebook cạnh tranh trên Youpin

Trên nền tảng bán hàng của Xiaomi có tên Youpin, một trình đọc ebook khác đã được thêm vào. Lần này, không ...