DirectX

Điện thoại thông minh 12 Xiaomi có hỗ trợ API Vulkan
Điện thoại thông minh 11 Xiaomi với hỗ trợ API Vulkan từ Khronos Group

Hôm qua, Xiaomi đã thông báo với người hâm mộ rằng điện thoại thông minh 12 có logo Mi sẽ nhận được dịch vụ API Vulkan ....