trợ lý nhà ở tại nhà

xiaomi ai loa
Xiaomi Ai Speaker - trợ lý nhà không dành cho chúng tôi.

Trợ lý nhà, trung tâm điều khiển giọng nói nhà thông minh. Google có nó, nó có Amazon, Apple cho đến nay ...