Máy in Xiaomi

Máy in ảnh XPRINT Pocket AR
XPRINT Pocket Photo Printer - một điều đáng tiếc là nó không hoạt động

Vào đầu tháng 2, tôi đã giới thiệu sản phẩm mới của Xiaomi, một máy in ảnh cầm tay. Hai tuần trước tôi đã tìm thấy ...