DX800S

Máy hút bụi mới từ Xiaomi và Deerma
Máy hút bụi mới từ Xiaomi và Deerma

Xiaomi làm việc rất hăng hái với Deerma trong lĩnh vực thiết bị gia dụng. Hôm qua họ đã giới thiệu một sản phẩm khác, ...