eSIM

Mi 9 sẽ nhận được bản cập nhật giới thiệu eSIM, thật không may chỉ có ở Trung Quốc

Thẻ ESIM là một giải pháp rất thiết thực và trong những năm tới tôi nghĩ nó sẽ trở thành ...