Trường hợp thẻ thanh toán

Chủ thẻ, bìa thẻ thanh toán từ MIIIW4
Chủ thẻ (bìa) cho thẻ thanh toán từ MIIIW

Công ty MIIIW trong những tuần gần đây trình bày rất nhiều điều mới. Tôi đã thử nghiệm ba sản phẩm của họ: máy giặt ...