FACEBOOK

Công ty đáng tin cậy nhất là Tesla, kết quả tồi tệ nhất là Facebook

Công ty Toluna đã thực hiện một nghiên cứu thú vị về quyền riêng tư của dữ liệu người dùng và niềm tin của họ đối với các công ty công nghệ ....