Thư viện ảnh Xiaomi

Trong các bản cập nhật sắp tới, Xiaomi sẽ hợp lý hóa bộ sưu tập ảnh

Nhiều người trên điện thoại thông minh Xiaomi của họ có tùy chọn hình mờ được bật khi chụp ảnh. Nó nằm ...