trò chơi di động Xiaomi

Xiaomi đang làm việc trên trò chơi di động thứ hai, lần này là đua xe

Một tháng trước tôi đã viết rằng Xiaomi đang tìm kiếm những người sẵn sàng tạo ra một nhóm tạo trò chơi cho thiết bị ...