Bộ tản nhiệt Mijia

Bộ tản nhiệt Mijia bán lộng lẫy, các đơn vị 30 000 được bán trong 12 giờ
Bộ tản nhiệt Mijia bán lộng lẫy, các đơn vị 30 000 được bán trong 12 giờ

Hôm qua tôi đã mô tả một bộ tản nhiệt Mijia mới sẽ được bán ngày hôm nay tại Trung Quốc ...