HIMO V1 Plus

Xe đạp điện cải tiến HIMO V1 Plus
Bạn có xe đạp điện HIMO V1 hoặc V1 Plus không? Nhà sản xuất cung cấp thêm một yên xe

Tôi đã mô tả xe đạp điện HIMO V1 Plus trong hơn nửa năm trước, ở đây toàn bộ mục. Trong ...