Ổ cắm thông minh xiaomi

Xiaomi Smart Socket - một ổ cắm thông minh cho ít hơn 50 PLN? Worth nó?

Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có một thiết bị ở nhà, hoạt động suốt ngày đêm mà không cần, cho ...