gương xe thông minh

Gương xe thông minh -Smart Gương chiếu hậu. Xiaomi trình bày tầm nhìn của mình.

Ghi âm lái xe, điều hướng, rảnh tay và gương chiếu hậu - tất cả trong một thiết bị. Nghe có vẻ tốt? Hôm nay ...