iPhone XS

Xiaomi CC9 ra mắt sau hai ngày nữa. Kiểm tra cách nó hoạt động với iPhone XS

Xiaomi tạo ra một loạt điện thoại thông minh mới hợp tác với Meitu. Thành quả đầu tiên của sự hợp tác sẽ chính thức được trình bày ...