Jingdong

Xiaomi ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, một kỷ lục khác
Xiaomi đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, một kỷ lục khác bị đánh bại

Jingdong là một trong những cửa hàng trực tuyến phổ biến nhất ở Trung Quốc và cung cấp các sản phẩm ...