máy tính

Xiaomi một lần nữa "tăng gấp đôi" một sản phẩm mới, lần này là một máy tính
Xiaomi một lần nữa "tăng gấp đôi" một sản phẩm mới, lần này là một máy tính

Hai tuần trước Xiaomi trên nền tảng của bạn Youpin đã trình bày một máy tính nhỏ cho văn phòng, hôm nay anh ấy đã xuất hiện ...