Kenya

Không chỉ châu Âu, Xiaomi cũng đang phát triển ở châu Phi
Không chỉ châu Âu, Xiaomi cũng đang phát triển ở châu Phi

Xiaomi đã hoạt động ở Kenya được vài tháng. Hiện tại, nó chỉ có sẵn trong ...