KFC

Xiaomi đã hợp tác với KFC
Xiaomi đã hợp tác với KFC

Gã khổng lồ Trung Quốc đã hợp tác với chuỗi thức ăn nhanh KFC của Mỹ. Xiaomi đã thuê các nghệ sĩ graffiti đã tạo ra một ...