Điều hòa Xiaomi

Xiaomi Mijia Thông minh dọc AC6
Điều hòa dọc - Xiaomi Mijia Smart dọc AC

Xiaomi trình bày một chiếc điều hòa thẳng đứng khổng lồ, chiều cao vượt quá một mét rưỡi. Thiết bị cho phép làm mát hiệu quả cũng như ...